Mobiele H2 LEL Meters

In iedere omgeving waar brandbare gassen en/of dampen aanwezig zijn, bestaat een verhoogd risico op explosies. Brandbare gassen en dampen kunnen, wanneer ze in aanraking komen met zuurstof, een potentieel explosief of brandbaar mengsel vormen. Het is van cruciaal belang om werknemers te beschermen tegen dit gevaar wanneer er een potentiële explosie dreigt. Voor het detecteren van dit gevaar maken we gebruik van LEL-detectoren, ook bekend als LEL-meters. Deze LEL-meters zijn verkrijgbaar in zowel draagbare vorm, geschikt voor persoonlijke detectie, als vaste opstellingen voor continue proces- en ruimtemonitoring.