Explosie veiligheidsdocument waterstof

Ga je werken aan waterstofauto's? Dan dien je een Explosie Veiligheidsdocument te hebben.

Op grond van de Arbowet moeten werkgevers hun werknemers beschermen tegen explosiegevaar en dat ook in hun beleid meenemen. Dat houdt onder meer in dat ze een explosie veiligheidsdocument (EVD) op moeten stellen. Daarin moet de werkgever de risico’s die een werknemer loopt bij het werken in een explosie gevaarlijke omgeving of met explosie gevaarlijke stoffen vastleggen.

Voor de risico’s die je in een Explosie veiligheidsdocument vaststelt dien je veiligheidsmaatregelen te treffen om zo de risico’s te verminderen of zelfs weg te nemen. Dit kunnen zowel technische als organisatorische risico’s zijn.

 

ATEX Richtlijnen

De ATEX Richtlijn beschrijft wat er in een explosie veiligheidsdocument waterstof moet zitten, zoals:

  • Het identificeren van de explosierisico’s
  • Het nemen van afdoende maatregelen;
  • Het indelen van elke plaatsen in zones;
  • Dat er aandacht is voor het veilig ontwerpen van de arbeidsplaats en arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminrichtingen. 

Hogere veiligheidskundige

Het EVD dient te allen tijde gecontroleerd te worden door een hogere veiligheidskundige (HVK). In de praktijk stelt een HVK het EVD ook op, om zo te voorkomen dat er onderdelen missen of het EVD achteraf afgewezen wordt. 

Explosie veiligheidsdocument waterstof aanvragen

Volg ons