Werkplaats aanpassen voor waterstof

We helpen je te voldoen aan de EVD

Op basis van het Explosie Veiligheidsdocument (EVD) en jouw specifieke wensen, streven wij ernaar om maatwerk te leveren die volledig voldoet aan de opgestelde EVD-richtlijnen. We begrijpen dat elke werkplaats uniek is en daarom leveren wij oplossingen die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften.

Wat je kunt verwachten is een grondige analyse van het EVD, waarbij we de expertise van verschillende leveranciers combineren om de meest effectieve en kostenefficiënte oplossingen voor jou te vinden.

werkplaats aanpassen voor waterstof

Voorbeeld van een waterstofopstelling met ATEX-gecertificeerde ventilatie, verlichting en vaste LEL-meters.

Wat is er nodig

Over het algemeen zullen de benodigde aanpassingen zoals aangegeven in het EVD vallen onder vier hoofdcategorieën:

  1. Organisatorische Maatregelen: Dit omvat wijzigingen in de werkwijze, procedures, training en toezicht om de veiligheid te waarborgen.

  2. Omgevingsaanpassingen: Dit houdt in dat we aanpassingen in de fysieke omgeving van de werkplaats overwegen, zoals ventilatie, temperatuurregeling en ruimtelijke indeling.

  3. Persoonlijke Beschermingsmiddelen: We kunnen voorstellen doen met betrekking tot het gebruik van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, enzovoort.

  4. Markering en Signalering: Dit omvat de identificatie en markering van potentiële gevarenzones en de installatie van waarschuwings- en veiligheidssignalen.

Veiligheid in de werkplaats

In veel gevallen is het nodig om je werkplaats aan te passen voor de risico’s van waterstof. Het gaat hierbij dan om werkplaatsaanpassingen zoals ATEX ventilatie, ATEX verlichting, gasdichte lasdozen, vast en mobiele LEL meters, gevarenzone indeling van de werkplaats, trainingen en meer. Dit alles heeft als doel bij een eventuele lekkage veiligheid te garanderen.

Deze maatregelen kunnen kostentechnisch erg oplopen, omdat het in sommige gevallen bouwkundige gevolgen heeft. Ook is van belang dat installaties van de juiste eisen en specificaties voorzien zijn en op de correcte manier geïnstalleerd te worden.

Training in werken met waterstof is een belangrijk onderdeel voor de veiligheid.

Ja, ik wil mijn werkplaats aanpassen voor waterstof

Volg ons