Een EVD wat kan je ermee?

Werk je met waterstof of ga je met waterstof werken?

Dan is een explosie veiligheidsdocument (EVD) verplicht op grond van de Arbowet.

Werkgevers moeten hun werknemers beschermen tegen explosiegevaar en dat ook in hun beleid meenemen. Onderdeel daarvan is het opstellen van een EVD.

Wat staat er in een EVD?

Daarin moet de werkgever de risico’s die een werknemer loopt bij het werken in een explosiegevaarlijke omgeving of met explosiegevaarlijke stoffen vastleggen.

Dus bij elke organisatie waar explosiegevaar is, moet een explosieveiligheidsdocument aanwezig zijn. Officieel is het EVD onderdeel van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het hoeft geen apart document te zijn. Maar het is wel van belang om altijd te kunnen achterhalen waarom installaties en werkprocessen op een bepaalde manier zijn uitgevoerd. In het geval van wijzigingen of nieuwe machines, kan het voorkomen dat er aanpassingen gedaan moeten worden. Ook is in een goed EVD altijd te achterhalen wie voor bepaalde zaken verantwoordelijk is.

Hoe stel je een EVD op?

Voor het EVD bestaat geen vast format, maar het moet wel minimaal de volgende informatie bevatten:

⚠️Een risicoanalyse;

⚠️Een gevarenzone-indeling;

⚠️Passende maatregelen;

⚠️Voorlichting aan de werknemers.

WE-POWER helpt werkplaatsen veiliger te werken aan waterstof en elektrisch aangedreven voertuigen. Van het opstellen van een EVD en RIE tot trainingen en noodzakelijke werkplaatsaanpassingen.

Gerelateerde artikelen