Documentatie en monitoring

Werk je aan elektrische voertuigen?

Het werken aan elektrische voertuigen vereist niet alleen technische expertise, maar ook een zorgvuldige documentatie en monitoring van alle activiteiten. Dit heeft verschillende cruciale voordelen, zoals het waarborgen van veiligheid, het voldoen aan regelgeving en het behouden van het vertrouwen van importeurs en merken.

1. Veiligheid en Risicobeheer:

Een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is essentieel om de veiligheid van zowel medewerkers als voertuigen te waarborgen. Deze RI&E moet de specifieke risico’s en gevaren van het werken aan elektrische voertuigen nauwkeurig in kaart brengen. Door de RI&E up-to-date te houden, kunnen potentiële risico’s snel worden geïdentificeerd en beheerd.

2. Voldoen aan Richtlijnen:

Importeurs en merken stellen vaak strikte richtlijnen en vereisten bij het onderhoud en de reparatie van elektrische voertuigen. Een gedetailleerde documentatie van werkzaamheden en procedures is noodzakelijk om aan deze richtlijnen te voldoen. Het stelt je in staat om te bewijzen dat je de voorgeschreven protocollen volgt en de kwaliteit van het werk handhaaft.

Wist je dat ...

Vaak schieten dit soort werkzaamheden bij bedrijven te kort. Erg begrijpelijk overigens, jij houdt je liever bezig met je
core business. Daarom kunt u WE-POWER inschakelen. Wij kijken graag met u mee wat er afgelopen jaar veranderd is
in de werkplaats, en passen de juiste documentatie daarop aan. Zo weet je zeker, dat alle maatregelen altijd up-to-
date zijn.

Gratis checklist

Wil je checken of jouw werkplaats klaar is voor het onderhoud en het veilig werken aan hybride- en elektrische auto’s? Dat kan! Wij hebben een checklist gemaakt met de belangrijkste producten die nodig zijn voor het veilig werken aan hybride- en elektrische auto’s. Alle producten zijn ook direct via ons verkrijgbaar.

Stappenplan spanningsvrij

Tijdens het werken aan laagspanning voertuigen moet bij voorkeur de bron worden weggenomen. In het geval van elektrische auto’s, is dit de accu. Vaak is dit niet mogelijk omdat de accu te diep in de auto zit. De auto kan wel spanningsvrij gemaakt worden. Hiervoor is een procedure van 6 stappen ontwikkeld.

E-Book: Hellup! Ik krijg een elektrische auto in mijn werkplaats

Wanneer je gaat werken aan elektrische voertuigen, kom je voor nieuwe uitdagingen en regelgevingen te staan. Er zijn 4 hoofdthema’s die wij behandelen in dit e-book. Deze moeten er voor zorgen dat je efficiënt en veilig aan het werk kunt.