Explosie veiligheidsdocument (EVD)

Een explosie veiligheidsdocument (afgekort tot EVD) maakt onderdeel uit van de ATEX153 wetgeving. Op grond van de Arbowet moeten werkgevers hun werknemers beschermen tegen explosiegevaar en dat ook in hun beleid meenemen. Dat houdt onder meer in dat ze een explosie veiligheidsdocument (EVD) op moeten stellen. Daarin moet de werkgever de risico’s die een werknemer loopt bij het werken in een explosie gevaarlijke omgeving of met explosie gevaarlijke stoffen vastleggen.

Voor de risico’s die je in een Explosie veiligheidsdocument vaststelt dien je veiligheidsmaatregelen te treffen om zo de risico’s te verminderen of zelfs weg te nemen. Dit kunnen zowel technische als organisatorische risico’s zijn.