<<Naar alle trainingen

E-learning: NEN 9140 voor werkverantwoordelijke

WAT LEER JE?

NEN 9140 beschrijft sinds 2013 hoe je veilig werkt aan e-voertuigen. Sinds mei 2019 is deze norm compleet herzien. Deze online training legt op een leerzame manier uit wat deze norm inhoudt en wat dat voor consequenties heeft voor het werken aan (of herstellen van) e-voertuigen in de werkplaats. We behandelen welke verantwoordelijkheden de werkgever heeft voor de veiligheid van zijn werknemers. Vooral het geheel nieuwe stappenplan in de vorm van een flowchart krijgt alle aandacht.

VOOR WIE?

Werkgevers, Arbo-verantwoordelijken en technici die worden aangewezen als werkverantwoordelijke (ev-WV) gebruiken deze online training om voldoende kennis te hebben van de norm NEN 9140. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de veiligheid in de werkplaats!

Technici die al zijn aangewezen als ev-VOP, ev-VP of als werkverantwoordelijke (ev-WV) volgens de oude norm, gebruiken deze online training als update van de voorschriften voor veilig werken aan e-voertuigen.

OMSCHRIJVING TRAINING

Onderstaande onderwerpen komen in de online training aan de orde.

– De Arbowet bepaalt dat een werknemer veilig moet kunnen werken.
– NEN 9140:2019 geeft invulling aan het Arbeidsomstandighedenbesluit.
– Er zijn drie personen die kunnen worden aangewezen, de ev-voldoende onderricht persoon (ev-VOP), de ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) en de ev-werkverantwoordelijke (ev-WV).
– De aanwijzing gebeurt schriftelijk door de werkgever of zijn Arbo-verantwoordelijke.
– De (eind)verantwoordelijke in werkplaats voor veilig werken aan e-voertuigen is de ev-WV.
– Een aan te wijzen persoon moet voldoende zijn geïnstrueerd en/of opgeleid voor de werkzaamheden waarvoor hij wordt aangewezen.
– Instructies moeten periodiek worden herhaald, minimaal eens in de vijf jaar.
– Aangewezen personeel moet beschikken over de juiste PBM’s en gereedschappen.
– NEN 9140:2019 werkt met een overzichtelijk stappenplan. Bij iedere stap wordt aangegeven welke persoon die mag uitvoeren. Bij niet HV-werkzaamheden kan dat een leek zijn. Alle werkzaamheden aan een e-voertuig beginnen met een risicoanalyse. Het stappenplan wordt uitvoerig toegelicht.

  • Bij werken onder spanning in de HV-batterij is een specifieke opleiding nodig

AFRONDING

Als je de e-learning met voldoende resultaat afrondt dan ontvang je het bewijs van deelname (geen ev-VOP of ev-VP-certificaat).

€ 85

Interesse? Vul dit formulier in voor meer informatie.

Andere trainingen

WE POWER video