<<Naar alle trainingen

Veilig werken aan e-voertuigen gevorderden (VP NEN 9140)

WAT LEER IK?

Deze training ‘Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (ev-VP NEN 9140)’ is voor technici die al de kennis en vaardigheid hebben die voor een ev-VOP (ev-voldoende onderricht persoon) gelden en die verantwoordelijk gaan worden voor het controleren van het spanningsvrij zijn van het HV-systeem zodat veilig reparaties verricht kunnen worden aan onderdelen van dit HV-systeem, uitgezonderd de HV-batterij.

Tijdens deze ééndaagse training leer je hoe veilig metingen kunt verrichten en waar om zo zeker te zijn dat de het HV-systeem veilig is om aan te werken door jou of je collega die ev-voldoende is onderricht (ev-VOP). Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van een HV-systeem en leer je eenvoudige diagnoses te stellen. Nadat je deze training met voldoende resultaat gevolgd hebt, kun door je werkgever worden aangewezen als ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) volgens NEN 9140.

De training wordt afgesloten met een theorie-examen van IBKI. Onafhankelijk toetsen is bij deze training van belang om zeker te weten dat je hebt geleerd veilig te werken. RAI Vereniging en BOVAG onderschrijven het belang van dit examen. Je ontvangt bij voldoende resultaat dan ook het IBKI-certificaat, met erkenning van RAI-vereniging en BOVAG. Met het certificaat werk je aantoonbaar volgens de NEN 9140-norm.

OMSCHRIJVING TRAINING

De theorie volg je via een virtual classroom training (VCT). Dit is een interactieve online training. Je hebt dan direct contact hebt met je trainer en medecursisten. Voor het praktijkdeel kom je een halve dag naar Innovam. Vóór deze training volg je eerst een e-learning van ongeveer 1 uur. Deze e-learning moet je met een voldoende afronden voor je naar de praktijkdag komt. Je leert de apparatuur kennen en bedienen die nodig is om diagnose aan het HV systeem van een e-voertuig te kunnen stellen (zoals systeemtester, spanningsmeter, mega-ohmmeter). Na de training kun je:

– onderhoud, reparaties en eenvoudige diagnose aan ev componenten en systemen uitvoeren
– het HV-systeem onderbreken volgens het voorschrift van de fabrikant
– het HV-systeem controleren op spanningsloosheid
– de veiligheid van je eigen werkplek vaststellen
– de veiligheid van een e-voertuig vaststellen, in relatie met het werk dat aan, met of nabij het e-voertuig moet worden uitgevoerd
– het laadprotocol bij extern laden van e-voertuigen kennen.

VOORKENNIS

Je hebt de training Veilig werken aan e-voertuigen basis (ev-VOP NEN 9140) gevolgd of een vergelijkbare training en kunt dit ook aantonen. Basiskennis van het veilig stellen van e-voertuigen en enige ervaring daarmee is verplicht om deze aan training goed en veilig te kunnen deelnemen.

EXAMEN

De training bereidt je voor op het examen ‘NEN 9140 Vakbekwaam Persoon’. Dit theorie examen van 25 vragen wordt direct aansluitend op de training afgenomen door IBKI. RAI Vereniging en BOVAG onderschrijven het belang van dit examen. Je ontvangt bij voldoende resultaat het IBKI-certificaat, met erkenning van RAI-vereniging en BOVAG. Met dit certificaat kun je door je werkgever worden aangewezen als ev-Vakbekwaam Persoon (ev-VP) volgens NEN 9140.

Werkvorm: Online, Klassikaal
Duur: 3 sessies
Opleider: Innovam

Wilt u de training annuleren? Bekijk dan hier de annuleringsvoorwaarden.

€ 395,-

Interesse? Vul dit formulier in voor meer informatie.

Andere trainingen

WE POWER video