PGS 37-2 Richtlijn: 6 vragen beantwoord voor een veilige opslag van Lithiumbatterijen

Door het toenemende gebruik van elektrische voertuigen wordt de veilige opslag van lithiumbatterijen steeds belangrijker. Om bedrijven hierbij te helpen, heeft de overheid de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37-2 ontwikkeld. 

Deze richtlijn is officieel vastgesteld en wordt onderdeel van de Omgevingswet. Het is raadzaam om deze richtlijn nu al toe te passen, omdat veilig omgaan met lithiumbatterijen de escalatie van een brand kan voorkomen. Bovendien kan jouw verzekeraar of vergunningverlener binnenkort eisen dat je de maatregelen van de PGS 37-2 opvolgt. Wat moet je weten over deze richtlijn?

1. Wat is de PGS 37-2 Richtlijn?

De PGS 37-2 richtlijn is ontwikkeld voor de veilige opslag van lithiumbatterijen. Deze richtlijn geldt voor de opslag van batterijen van elektrische voertuigen zoals fietsen, scooters, motorfietsen, auto’s, bestelwagens en trucks. Ook van toepassing op aanhangers met koelunits of caravans met movers. Bedrijven die deze voertuigen in showrooms hebben, of magazijnen met lithiumbatterijen, moeten aan deze richtlijn voldoen.

2. Op welke bedrijven is de PGS 37-2 Richtlijn van toepassing?

De richtlijn geldt voor jouw bedrijf als je meer dan 333 kilo aan lithiumbatterijen hebt. Dit zijn bijvoorbeeld ongeveer 100 fietsen, 30 scooters, 10 motorfietsen, 3 hybride auto’s of 1 batterij-elektrische auto. Voor defecte of beschadigde batterijen ligt de grens bij 30 kilogram.

3. Waarom is de PGS 37-2 Richtlijn ontwikkeld?

Met de toename van elektrische voertuigen zijn er ook meer risico’s bij de opslag van lithiumbatterijen. Defecte of beschadigde batterijen kunnen bij oververhitting leiden tot brand. De overheid heeft de PGS 37-2 richtlijn ontwikkeld om deze risico’s te beheersen.

4. Wat staat er in de PGS 37-2 Richtlijn?

De richtlijn bevat maatregelen voor de veilige opslag van lithiumbatterijen, waaronder risicoscenario’s en bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Deze variëren van eenvoudige oplossingen zoals het op afstand plaatsen van elektrische fietsen tot ingrijpende maatregelen zoals brandcompartimenten en brandveiligheidskasten.

5. Wat is de huidige status van de PGS 37-2 Richtlijn?

De PGS 37-2 richtlijn is op 12 december 2023 officieel vastgesteld. De richtlijn zal worden opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL), onderdeel van de Omgevingswet. Tot die tijd ben je nog niet wettelijk verplicht om aan de richtlijn te voldoen, maar het is wel aan te raden.

6. Is het verplicht om aan de richtlijn te voldoen?

Ja, het wordt verplicht om aan de richtlijn te voldoen zodra deze is opgenomen in het BAL. Voor die tijd kunnen verzekeraars of vergunningverleners al eisen dat je de maatregelen naleeft.

Meer informatie en oplossingen

Als je meer wilt weten over de richtlijn of op zoek bent naar oplossingen, neem dan contact op met Bas van Iersel. BOVAG Ledenwinkel biedt veiligheidskasten en -containers aan die voldoen aan de PGS 37-2 richtlijn.

Bas van Iersel 

Bas.vaniersel@elgersma.nl 

0622166103 

WE-POWER biedt veiligheidskasten en -containers aan die voldoen aan de PGS 37-2 richtlijn.