Vaste H2 LEL detectoren

Op iedere locatie waar brandbare gassen en/of dampen voorkomen, is er sprake van een verhoogd explosie risico. Brandbare gassen en dampen kunnen in combinatie met zuurstof een explosief of brandbaar mengsel vormen. Op het moment dat er sprake is van een potentieel explosiegevaar, dienen werknemers beschermd te worden tegen dit gevaar. Om dit gevaar te detecteren worden LEL-detectoren gebruikt, ook wel LEL meter genoemd. een LEL meter is zowel draagbaar; voor persoonlijke detectie op de man als vast opgesteld voor continue processen/ ruimtebewaking te verkrijgen.