Inventarisatie en evaluatie document

Veilig werken begint met een RI&E

De kans is groot dat arbeidsrisico’s over het hoofd worden gezien. Je voorkomt dit met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op. Heeft jouw organisatie personeel in dienst? Dan is het hebben van een RI&E verplicht.

Het waterstof dat in waterstof auto’s zit is zeer brandbaar. Hierdoor krijgen bedrijven te maken met nieuwe regelgeving. Deze regels staan in de ATEX 153, ATEX 114 en PGS26. 

Met een RI&E zorg je voor een veilige en gezonde werkvloer voor je medewerkers. En dat heeft ook veel voordelen voor jou als werkgever!

Risico inventarisatie waterstof auto

Uit de RI&E volgt een EVD

Op grond van de Arbowet moeten werkgevers hun werknemers beschermen tegen explosiegevaar en dat ook in hun beleid meenemen. Dat houdt onder meer in dat ze een explosieveiligheidsdocument (EVD) op moeten stellen. Daarin moet de werkgever de risico’s die een werknemer loopt bij het werken in een explosiegevaarlijke omgeving of met explosiegevaarlijke stoffen vastleggen.

De ATEX Richtlijn beschrijft wat er in een explosieveiligheidsdocument moet zitten, zoals:

  • dat de explosierisico’s geïdentificeerd en beoordeeld worden;
  • dat afdoende maatregelen genomen zullen worden;
  • welke plaatsen in zones zijn ingedeeld;
  • dat de arbeidsplaats en arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminrichtingen, met de vereiste aandacht voor de veiligheid worden ontworpen, bediend en onderhouden;
  • Dat het document zelf opgesteld en ondertekend is door een hogere veiligheidskundige.

Het EVD dient te allen tijde gecontroleerd te worden door een hogere veiligheidskundige (HVK). In de praktijk stelt een HVK het EVD ook op, om zo te voorkomen dat er onderdelen missen of het EVD achteraf afgewezen wordt. 

Bij iedere organisatie waar explosiegevaar is, moet dus een explosieveiligheidsdocument aanwezig zijn. Officieel is het EVD onderdeel van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).