Eis van het RDW bij APK is een deugdelijk brandstofsysteem. Hoe zit dat bij waterstof auto’s?

Bij waterstofauto’s is het brandstofsysteem een essentieel onderdeel van de veiligheid en prestaties van het voertuig. Het RDW heeft daarom specifieke regelgeving en richtlijnen voor de goedkeuring van waterstofauto’s en hun brandstofsysteem.

Het brandstofsysteem van een waterstofauto bestaat uit verschillende componenten, waaronder de waterstoftanks, leidingen en drukregelaars. Deze componenten moeten voldoen aan strenge veiligheidsnormen en worden uitgebreid getest voordat ze worden goedgekeurd voor gebruik in een waterstofauto.

Om de veiligheid van waterstofauto’s te waarborgen, moeten deze voertuigen ook voldoen aan specifieke veiligheidsvoorschriften, zoals het UN-ECE R134-reglement. Dit reglement bepaalt de minimale vereisten voor de veiligheid van waterstofvoertuigen en hun brandstofsysteem.

Kortom, het brandstofsysteem van een waterstofauto moet voldoen aan strenge veiligheids- en prestatienormen, vergelijkbaar met die van andere brandstofauto’s, voordat het voertuig kan worden goedgekeurd voor gebruik op de weg.

Wat houden deze eisen nu specifiek in?

De veiligheids- en prestatienormen waaraan het brandstofsysteem van een waterstofauto moet voldoen, zijn zeer uitgebreid en streng. Hieronder vindt u enkele belangrijke eisen:

  1. Materiaaleisen: Het materiaal dat wordt gebruikt voor de waterstoftanks, leidingen en andere componenten van het brandstofsysteem moet bestand zijn tegen de hoge druk en de chemische reacties die optreden bij de opslag en het transport van waterstof.
  2. Druk- en lekdichtheid: De waterstoftanks en leidingen moeten zeer druk- en lekdicht zijn om te voorkomen dat er waterstofgas ontsnapt en gevaarlijke situaties veroorzaakt.
  3. Crashbestendigheid: Het brandstofsysteem moet bestand zijn tegen crashes en botsingen om te voorkomen dat er waterstof vrijkomt en brand of explosies veroorzaakt.
  4. Temperatuurregeling: Het brandstofsysteem moet in staat zijn om de temperatuur van de waterstof in de tanks te regelen om te voorkomen dat de druk te hoog wordt of dat de tanks beschadigd raken door te lage temperaturen.
  5. Veiligheidsmaatregelen: Het brandstofsysteem moet voorzien zijn van verschillende veiligheidsmaatregelen, zoals drukregelaars, veiligheidskleppen, overvulbeveiligingen en gasdetectiesystemen om de veiligheid van de bestuurder en passagiers te waarborgen.

Bovendien moeten waterstofauto’s voldoen aan andere veiligheidseisen, zoals crashbestendigheid, brandveiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en elektrochemische veiligheid. Deze eisen worden vastgelegd in internationale normen zoals het UN-ECE R134-reglement, en moeten worden getest en goedgekeurd voordat het voertuig kan worden toegelaten op de weg.

Wil je hulp bij het werken aan waterstof voertuigen? Wij helpen je veilig te werken aan deze voertuigen met advies, training, de juiste gereedschappen en rapporten! 

Gerelateerde artikelen