Niemand kan meer ontkennen dat elektrische en hybride auto’s een belangrijke rol spelen in het Nederlandse wagenpark. Maar liefst één op de vijf verkochte auto’s in de eerste 8 maanden van dit jaar was een (hybride) elektrische auto.

Verschil per sector

Veel autobedrijven erkennen inmiddels dat ze onderhoud moeten kunnen plegen aan elektrische voertuigen. Bij merkdealers is dit vaak gestuurd vanuit de importeur. Met als gevolg dat de transitie naar onderhoud aan EV’s al enkele jaren is ingezet. Bij de universele autobedrijven komt dit vaak voort uit een meer intrinsieke motivatie. Zij stappen pas in door een bepaalde visie van het management, of bij een positieve business case. Beide heeft belangrijke voordelen en nadelen.

Ervaring is niet alles

De merkdealers die al even met EV’s te maken hebben, zijn inmiddels ervaren met onderhoud aan deze auto’s. De bekende storingen per model, of terugroepacties vanuit de fabrikant hebben zij al meegemaakt. Daardoor hebben ze veel kennis technische kennis in huis. Tegelijkertijd ontstaat er het risico dat gemakzucht ontstaat over de veiligheid bij dit onderhoud. ‘Het is per slot van rekening in al die jaren nog nooit misgegaan. En steeds die paaltjes neerzetten, kost ook alleen maar tijd.’ wordt er dan vaak gedacht. Alleen het geïsoleerd gereedschap wordt nog gebruikt. Let wel dat uw autobedrijf hiermee niet voldoet aan de branchenorm en de Arbowet. Bij een ongeluk heeft dit dus gevolgen voor mogelijke uitbetaling door uw verzekering.

Interesse en leerzucht

Bij universele autobedrijven en bedrijven die nog niet zo lang EV’s onderhouden ziet men vaker dat er nog wel heel serieus met veiligheid wordt omgegaan. Elektrische voertuigen zijn nog redelijk nieuw en het onderhoud vraagt de nodige aandacht. Monteurs zijn de nieuwe werkzaamheden nog aan het leren kennen. Ze hebben nog een gezonde leerzucht tegenover de relatief nieuwe elektrische systemen. Dat maakt dat zij zich vaker nog strikt houden aan de gevraagde maatregelen. Echter schuilt het risico bij deze bedrijven in de onervarenheid. Het aanraken van één verkeerd contact, met het verkeerde gereedschap kan een slechte afloop hebben.

Belang van kennis

Dit maakt dat zowel voor bedrijven met jaren ervaring, als relatief nieuwe bedrijven kennis en bewustwording cruciaal is. Dit kan het autobedrijf doen door trainingen, maar ook laagdrempelig door af en toe gewoon een reminder te geven over veiligheid. Trainingen worden vaak gericht op de technische aspecten; ‘welk boutje moet een monteur wel of niet losdraaien?’. Focus echter ook op de procedurele trainingen. Hier valt voor veel bedrijven nog veel te behalen.

Onderhoud EV’s

Er komt steeds meer en complexer onderhoud aan EV’s aan. De snelle groei van de markt laat toe dat elk autobedrijf hier een graantje van kan meepikken. Laat veiligheid hier geen ondergeschoven kindje bij worden. Denkt u dat uw autobedrijf het wel goed voor elkaar heeft? Schrijf uw bedrijf dan in voor de ZEV Safety Award op zevaward.nl.

Gerelateerde artikelen