Wij helpen je om veilig te werken aan waterstof voertuigen

Bij de waterstofauto wordt waterstof (H2) gebruikt als energiebron in plaats van een batterij. Het waterstof dat in waterstof voertuigen zit is zeer brandbaar. Hierdoor krijgen bedrijven te maken met een nieuwe regelgeving in de werkplaats.

Hoe gaan wij te werk?

Om je zo goed mogelijk te kunnen ontzorgen werken wij met een 5-stappenplan. Lees wat deze stappen precies inhouden en wat wij voor je kunnen doen om jouw bedrijf veilig te maken voor werken met waterstofvoertuigen.

Stap 1.

Inventarisatie

Het waterstof dat in waterstof auto’s zit is zeer brandbaar. Hierdoor krijgen bedrijven te maken met nieuwe regelgeving. Deze regels staan in de ATEX 153, ATEX 114 en PGS26.  In de ATEX 153 staat dat bedrijven verplicht zijn tot het maken van een RI&E. De eerste stap is het opstellen van het Risico Inventarisatie en Evaluatie document.

Stap 2.

Evaluatie

Uit het RI&E volgt vaak dat een explosieveiligheidsdocument noodzakelijk is. Dit is een ARBO document dat zich richt op het voorkomen van gevaarlijke situaties. Het EVD is verplicht en moet vóór de aanvang van de werkzaamheden worden opgesteld. WE-POWER komt vrijblijvend langs voor een schouwing. De EVD wordt opgesteld en ondertekend door een gecertificeerd hogere veiligheidskundige.

Stap 3.

Plan van Aanpak

Uit het EVD zal waarschijnlijk blijken dat er een aantal maatregelen nodig zijn in de werkplaats. Deze zijn in een viertal categorieën in te delen: 1. organisatorische maatregelen 2. omgeving 3. PBM 4. markering. Omdat elke werkplaats anders is ingericht leveren wij maatwerk. WE-POWER combineert de expertise van meerdere leveranciers met elkaar om zo tot de meest aantrekkelijke oplossing te komen. 

Stap 4.

Training

Door de komst van waterstof auto’s krijgen bedrijven met veel nieuwe situaties te maken. Niet alleen de waterstof auto zelf is hierbij onbekend terrein voor het autobedrijf. Doordat het bedrijf nieuwe maatregelen en nieuwe procedures heeft voor het werken aan waterstof auto’s, is het aan te raden om medewerkers hier in te trainen. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht.

Stap 5.

Documentatie

Na oplevering ontvang je een overzicht van alle geïnstalleerde maatregelen en kalibratie rapporten. Wij kunnen je adviseren in het (her)schrijven van een calamiteitenplan en het ontruimingsplan voor de werkplaats. Indien gewenst verzorgen wij het contact met de lokale overheden voor afstemming van de genomen maatregelen.

Training