Moeten elektrische auto’s ook APK gekeurd worden in Nederland?

Ja, elektrische auto’s moeten in Nederland ook APK gekeurd worden. De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Deze keuring is verplicht voor alle auto’s, ongeacht het type aandrijving (benzine, diesel, hybride, elektrisch, etc.).

De frequentie van de APK-keuring verschilt per voertuigtype en leeftijd. Voor elektrische auto’s gelden dezelfde regels als voor auto’s met een brandstofmotor. Elektrische auto’s hoeven de eerste keuring pas na vier jaar te ondergaan en daarna elke twee jaar. Voor nieuwe elektrische auto’s vanaf de eerste registratie in 2018 geldt een APK-frequentie vanaf de eerste keuring na drie jaar en daarna jaarlijks. Dit geldt ook voor hybride auto’s die voor het eerst zijn geregistreerd in 2018 of later. Dit is hetzelfde als bij brandstofmotoren.

Kortom, elektrische auto’s moeten net als alle andere auto’s in Nederland APK gekeurd worden en de frequentie van de keuring hangt af van het voertuigtype en de leeftijd.

Worden elektrische auto’s dan ook op een andere manier gekeurd dan verbrandingsmotoren?

Over het algemeen worden elektrische auto’s op dezelfde manier gekeurd als auto’s met een verbrandingsmotor. Bij de APK-keuring wordt gekeken naar de algemene staat van de auto en worden verschillende technische aspecten gecontroleerd, zoals de remmen, verlichting, banden, uitlaatgassen en chassis.

Bij elektrische auto’s wordt ook specifiek gekeken naar de veiligheid van de accu en de elektrische systemen van de auto. Zo wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er geen beschadigingen of lekkages zijn aan de hoogspanningskabels en of de accu goed vastzit. Ook wordt de werking van de laadkabels en -stekkers gecontroleerd.

Daarnaast zijn er bij elektrische auto’s geen uitstootgassen, waardoor er geen uitlaatgasmetingen nodig zijn. In plaats daarvan kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de werking van het regeneratief remsysteem, dat bij elektrische auto’s energie terugwint bij het remmen en zo de actieradius kan vergroten.

Kortom, bij de APK-keuring van een elektrische auto wordt niet alleen gekeken naar de reguliere technische aspecten van de auto, maar ook naar de veiligheid en werking van de accu en de elektrische systemen.

Gerelateerde artikelen