Starten met waterstof: Met welke regelgeving krijg je te maken als je gaat werken aan waterstof voertuigen?

Waterstof is zeer brandbaar. Als je gaat werken met waterstof voertuigen geldt er een specifieke regelgeving. Dit zorgt ervoor dat je maatregelen moet nemen om werknemers op een veilige manier te kunnen laten werken met waterstof. Denk bijvoorbeeld aan verschillende PGS-normen, regels van de fabrikant of importeur en aan de ATEX richtlijnen. De Europese ATEX richtlijnen kennen we in de Automotive branche nog niet goed, hierbij een korte uitleg:

Bij iedere organisatie waar waterstof aanwezig is, moet een explosieveiligheidsdocument opgesteld worden. Hiervoor heeft de Europese Unie richtlijnen bepaald (ATEX) waar je als bedrijf aan moet voldoen om te mogen werken met explosieve stoffen. Het heeft betrekking op alle situaties waar een kans bestaat op gas- en ontploffingsgevaar. In Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de Warenwet en de ARBO-wet.

In de ATEX staat beschreven:

  • dat de explosierisico’s geïdentificeerd en beoordeeld worden;
  • dat afdoende maatregelen genomen zullen worden;
  • welke plaatsen in zones zijn ingedeeld;
  • dat de arbeidsplaats en arbeidsmiddelen met de vereiste aandacht voor de veiligheid worden ontworpen, bediend en onderhouden.
  • dat het document zelf opgesteld en ondertekend is door een hogere veiligheidskundige.

Wil je starten met waterstof?

Wij helpen je graag op weg. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

Gerelateerde artikelen