De snelle opkomst van Waterstof Tankstations in Nederland

De transitie naar schone en duurzame mobiliteit heeft de weg geopend voor nieuwe technologieën. Waterstofvoertuigen zijn daar, ondanks de relatief kleine aantallen, een onderdeel van. Daar bijbehorend is ook direct de opkomst van het aantal waterstof tankstations. Maar hoeveel waterstofstations hebben zijn er nu eigenlijk? 

Waterstof, als een schone en efficiënte energiebron voor voertuigen, heeft de aandacht getrokken van zowel autofabrikanten als beleidsmakers. Het feit dat het aantal waterstof tankstations in Nederland sterk is toegenomen, weerspiegelt de groeiende acceptatie en investeringen in deze technologie. Deze stations bieden bestuurders van waterstofvoertuigen een betrouwbare en handige manier om hun auto’s van brandstof te voorzien, waardoor de zorg over actieradius en beschikbaarheid wordt verminderd.

Net als bij de uitrol van elektrische voertuigen, doet ook bij waterstofvoertuigen het bekende ‘kip-ei paradox’ zich voor. Om waterstof auto’s interessant te maken voor fabrikanten en dealerbedrijven, zijn waterstofstations nodig. Maar om waterstofstations interessant te maken voor exploitanten, zijn er waterstofvoertuigen nodig. Het risico bestaat dus dat men op elkaar gaat wachten met de uitrol. Echter lijkt deze paradox nu doorbroken te worden:

In de afgelopen paar jaren heeft Nederland een opmerkelijke groei in het aantal waterstof tankstations doorgemaakt, waarbij het aantal elk jaar is verdubbeld. Momenteel zijn er in Nederland zo’n 20 waterstofstations operationeel, met nog een heel aantal in aanbouw. Dat toont duidelijk aan dat waterstof een steeds prominentere rol speelt in de toekomst van transport.

Ontdek onze interactieve kaart, aangedreven door Google Maps! Hiermee kun je inzoomen, op de pins klikken om de stationnamen te zien en zelfs je route ernaartoe plannen. Gemakkelijk en handig!

Kortom, de opkomst van waterstof tankstations in Nederland is een opvallende doorbraak in de evolutie naar schone mobiliteit. Met een verdubbeling van het aantal stations gedurende de afgelopen drie jaar en een huidig totaal van 20 stations, blijkt dat waterstof een serieuze en groeiende speler is in de Nederlandse transportsector. Dit is niet alleen een teken van vooruitgang, maar ook van de vastberadenheid van Nederland om een duurzamere en schonere toekomst te realiseren.

Gerelateerde artikelen