Documentatie

Alles in één helder overzicht.

Na het implementeren van de maatregelen is het van belang goed te documenteren welke maatregelen genomen zijn. Niet alleen voorkomt dit aansprakelijkheid bij eventuele incidenten, vaak vraagt een veiligheidsregio of bevoegd gezag hier ook om bij inspecties. 

Het is dus aan te raden om werkbestanden bij te houden waarin wordt gedocumenteerd wanneer een bepaalde maatregel is genomen en wie daar verantwoordelijkheid voor draagt. Ook is het van belang altijd de laatste kalibratie rapporten en leveranciersdocumentatie bij te voegen. Bij de oplevering van het explosie veiligheidsdocument leveren wij een dergelijk werkbestand altijd aan.

 

Documentatie en monitoring waterstof maatregelen

Houdt het EVD up to date

Als laatste is het van belang dat het EVD met regelmaat geactualiseerd wordt. Strikt genomen moet dit te gebeuren bij elke substantiële wijziging binnen de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan aanpassing van processen, aanpassing van de werkplaatsindeling of andere modellen van waterstof auto’s. Omdat het aanpassen van het EVD vaak niet top-of-mind is bij een bedrijf, raden wij aan om een jaarlijkse check uit te laten voeren. Daarnaast is het aan te raden om 3-jaarlijks het EVD volledig opnieuw op te laten stellen.

Calamiteiten- en ontruimingsplan

Wij kunnen je adviseren in het (her)schrijven van een calamiteitenplan en het ontruimingsplan voor de werkplaats.