Een podium voor veilig werken:
ZEV Safety Award


Door: Bas van Iersel, Product genius bij WE-POWER | Dinsdag 7 september 2021

Veilig werken aan de ZEV (Zero Emission Vehicle). Dat kan. Maar het aanraken van één verkeerd contact bij een EV kan dodelijk zijn. Waterstof is daarnaast één van de gevaarlijkste stoffen om mee te werken.

Vooruitstrevend Nederland

Bas van Iersel, product genius van WE-POWER vertelt dat Nederland bekend staat als koploper in regelgeving. Maar ook om innovatie binnen bedrijven. “Zeker als het veiligheid -en dan met name veilig en vooruitstrevend- werken betreft. Niet voldoen aan alle specifieke richtlijnen met betrekking tot werken aan de ZEV kan leiden tot een gedwongen bedrijfssluiting. Dat wil iedereen natuurlijk voorkomen.” zegt Bas.

Een campagne voor veilig werken aan de ZEV

Samen met 4 partners uit de automotive branche start WE-POWER een campagne voor het veilig werken aan de ZEV. De uitreiking van de ZEV Safety Award is het hoogtepunt.

Innovatie vraagt om investeren

“Namens alle gehele sector in Nederland willen we graag laten zien dat autobedrijven zich inspannen voor een veilige werkomgeving.” aldus Bas. Ondernemers worden gedwongen tot innovatie, in het belang van verduurzaming. Om die reden investeren ondernemers in allerlei veiligheidsmaatregelen om deze nieuwe voertuigen te kunnen onderhouden.

Goed werkgeverschap

De Nederlandse automotive branche heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. In de eerste plaats vanuit goed werkgeverschap. De partners van WE-POWER: EDGe Mobility, Autoniveau, opleider Innovam en de BOVAG onderschrijven dat. “Dat dragen wij graag uit.” vertelt Bas.

Veiligheid als belangrijk agendapunt

Bas: “Er zijn voorbeelden van vooruitstrevende ondernemers in autobedrijven die hier heel progressief mee omgaan. Tegelijkertijd zal het veilig werken aan de ZEV bij sommige autobedrijven nog extra aandacht moeten krijgen.”

De nominatie voor de ZEV Safety Award

Vanaf september kunnen alle Nederlandse autobedrijven die ZEV’s in de werkplaats hebben, genomineerd kunnen worden voor de ZEV Safety Award. Het gaat hierbij om het onderhoud aan hybride, elektrische of waterstofvoertuigen tot 4.250 kg. Auto’s die bestuurd kunnen worden met een B-rijbewijs dus.

Nominatie door medewerkers en klanten

Een bedrijf kan worden genomineerd door zowel haar medewerkers als haar klanten. Nominatie zal vanaf medio september mogelijk worden. Er zullen 2 beoordelingsronden zijn, waarbij de eerste een online audit betreft. In de tweede ronde zullen 5 autobedrijven bezocht worden door een onafhankelijke jury.

De jury en de uitreiking

De jury bestaat uit afgevaardigden uit de branche. De juryleden zijn allen actief in de automotive op het gebied van veiligheid – van beleidsmaker tot veiligheidskundige – en geselecteerd door EDGe Mobility en WE-POWER. De uitreiking van de award zal plaatsvinden in kwartaal 1 van 2022.

Blijf op de hoogte

Wilt u de start van ZEV Safety Award niet missen? Meldt u aan dan voor de nieuwsbrief en volg WE-POWER via LinkedIn.

Partners ZEV Safety Award

zev-safety-award-partner-innovam
zev-safety-award-partner-autoniveau
zev-safety-award-partner-edge-mobility
zev-safety-award-partner-bovag

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bas van Iersel

Product genius

Heeft u een vraag? Stuur Bas een mail:
bas.vaniersel@elgersma.nl