Trainingen werken met elektrische voertuigen

Kennis over het werken aan
elektrische voertuigen is cruciaal.

In de trainingen die wij aanbieden leer je de risico’s van de HV-componenten van elektrische voertuigen beter te begrijpen. Je leert gevaren te herkennen en wat wel en niet te doen bij dit type voertuigen. De trainingen zijn gebaseerd op de NEN 9140 en de branchenorm. Naast trainingen in de werkzaamheden aan een specifiek model, bieden wij trainingen op het juist toepassen van de maatregelen en de gevolgen voor uw werkplaats.