Downloads

Whitepaper

Tijdens het werken aan laagspanning voertuigen moet bij voorkeur de bron worden weggenomen, de accu. Deze ligt te diep en dit zal niet gaan. De auto moet daarom spanningsvrij gemaakt worden. Hiervoor is een procedure van 6 stappen

Download

Checklist

Wilt u checken of uw werkplaats klaar is voor het onderhoud aan hybride en zero-emission auto’s? Dat kan! Wij hebben een checklist gemaakt met de producten die nodig zijn voor het veilig werken aan hybride en zero-emission auto’s.

Download